2016. aasta Anu Raua stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2016. aasta Anu Raua stipendium

2016. aastal Anu Raua stipendiumid suurusega 1000 eurot pälvisid TÜ Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku tekstiili eriala üliõpilane Marit Külv ja rahvusliku ehituse eriala üliõpilane Malvo Tominga.

Stipendium on asutatud 2014. aastal, tähistamaks 20 aasta möödumist TÜ Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna esimese õppekava, tollase nimetusega talukujunduse ja rahvusliku käsitöö, avamisest.

Ühe stipendiumi suurus on minimaalselt 1000 eurot, millele lisandub naturaalmajanduslik toetus, mis sümboliseerib seotust maakultuuriga. Stipendiumite arvu ja suuruse otsustab komisjon.

Stipendium on mõeldud Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna üliõpilastele, kes on silma paistnud ainelise kultuuripärandi uurimise ja kasutamisega.

Stipendiumile saavad kandidaate esitada TÜ Viljandi kultuuriakadeemia õppejõud ja üliõpilased. Vabavormilises esildises tuleb selgelt lahti kirjutada kellele ja missuguste teenete eest stipendiumit taotletakse. Ise sellele stipendiumile kandideerida võimalik ei ole.

Esildised palume edastada e-posti teel aadressil tysiht@ut.ee 1. novembriks 2016.

Täpsem info TÜ Sihtasutuse kodulehel www.sihtasutus.ut.ee, tysiht@ut.ee või telefonidel 737 5852 ja 56 571 221 (Katrin Pärn).