2016. aasta Dr. Leander-Georg Vehiku stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2016. aasta Dr. Leander-Georg Vehiku stipendium

2016. aastal pälvis Dr Leander-Georg Vehiku stipendiumi meditsiiniteaduste valdkonna 4. aasta põhiõppe üliõpilane Kristiina Juhkami.

Dr. Leander-Georg Vehiku stipendium on asutatud pr. Margarete Vehiku poolt 1995. aastal oma abikaasa mälestuseks eesmärgiga toetada õppe- ja teadustöös edukaid Tartu Ülikooli arstiteaduskonna üliõpilasi.

Välja on kuulutatud üks 1 000 euro suurune stipendium.

Stipendiumile saavad kandideerida meditsiiniteaduste valdkonna üliõpilased (eesti päritolu), arstiteaduslike uurimistööde ja õpingute toetamiseks.

Stipendiumi taotlemiseks on vaja esitada:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus (taotlusvorm sisaldab ka ülevaadet taotleja erialasest ja teaduslikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja juhendava õppejõu soovitust);

  • teadusliku töö teemad, publikatsioonid, võistlustööd ja ettekanded (võib lisada elektroonilisele taotlusele).
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november 2016

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)