2016. aasta Helga ja Elmar Minnuse mälestusfondi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2016. aasta Helga ja Elmar Minnuse mälestusfondi stipendium

2016. aasta Helga ja Elmar Minnuse mälestusfondi stipendiumi pälvis Liis Sabre, meditsiiniteaduste valdkonna neuroloogia vanemteadur, arst-õppejõud.

Helga ja Elmar Minnuse mälestusfondi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli üliõpilaste ning noorte teadlaste ja õppejõudude õpinguid ja enesetäiendamist Rootsi ülikoolides.

Välja on kuulutatud üks 1000 euro suurune stipendium.

Stipendiumi saaja peab olema Tartu Ülikooli  üliõpilane, noor teadlane või õppejõud (vanus kuni 41.a.). Muudel võrdsetel tingimustel on eelistatud Eesti traditsiooniliste üliõpilasorganisatsioonide liikmed. Stipendiumi saavad taotleda ka üliõpilasorganisatsioonid osalemiseks akadeemilistel üritustel Rootsis.

Kandideerimiseks tuleb TÜ sihtasutusele esitada:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus;

  • vastuvõtva Rootsi kõrgkooli kinnitus taotleja vastuvõtmise kohta.
NB! Üliõpilasorganistasioonid esitavad stipendiumi taotlemiseks vabavormilise avalduse, kus on toodud stipendiumi kasutamise otstarve koos eelarvega ning vastuvõtva Rootsi organisatsiooni kutse osalemiseks.

Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja õppeedukust, erialast tulemuslikkust ning ühiskondlikku tegevust. Üliõpilasorganisatsioonide puhul sõidu põhjendatust ja osalemise olulisust akadeemilises mõttes.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2016.

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)