2016. aasta Perekond von Tschishevsky Mälestusfond — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2016. aasta Perekond von Tschishevsky Mälestusfond

2016. aastal pälvisid perekond von Tschishevsky Mälestusfondi stipendiumi Kalvi Almosen, TÜ Pärnu kolledži 2. aasta magistrant; Eve Jaanson, TÜ Pärnu kolledži 3. aasta üliõpilane; Kristi Lepik, TÜ Pärnu kolledži 2. aasta magistrant; Maarja Sarap, TÜ Pärnu kolledži 2. aasta üliõpilane ja Liis Seeme, TÜ Pärnu kolledži 3. aasta üliõpilane.

Stipendiumifondi asutas oma abikaasa mälestuseks Torontos elav pr. Nadia Walter-Tschisevsky.

Välja on kuulutatud kuni viis 1000 euro suurust stipendiumit.

Stipendium on mõeldud Tartu Ülikooli Pärnu Kolledźi edukate üliõpilaste toetamiseks nende õppe- ja teadustöös nii Eesti kui ka teistes maailma ülikoolides. Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli Pärnu Kolledźi kõikide erialade Eesti kodakondsusega üliõpilased alates 3. semestrist.

Kandideerimiseks tuleb TÜ sihtasutusele esitada elektrooniline stipendiumitaotlus sihtasutuse kodulehel (taotlus sisaldab ka õppejõu soovitust - vajalik lisada soovitaja nimi ja e-posti aadress, kuhu läheb automaatkiri lingiga, mille kaudu õppejõud saab soovituskirja üles laadida).

Vajadusel ka kolledži kinnitus õppimaasumise kohta välisülikoolis ja täielik kulutuste eelarve välisriigi ülikooli või teadusasutuse juures (k.a reisikulud), kaasfinantseerimise allikad ja toetussummade suurused.

NB! Taotluste esitamise tähtaega on pikendatud. Taotluste esitamise tähtaeg on 10. aprill 2016 (k.a)

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)