2016. aasta professor Lembit Allikmetsa stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2016. aasta professor Lembit Allikmetsa stipendium

2016. aasta professor Lembit Allikmetsa stipendiumid pälvisid meditsiiniteaduste valdkonna doktorant Maarja Hallik (3000 eurot) ja põhiõppe üliõpilane Johannes Pärtel Truusalu (1000 eurot).

Professor Lembit Allikmetsa stipendiumifondi asutasid tema perekonnaliikmed 2016. aastal emeriitprofessor Lembit Allikmetsa 80. sünnipäeva kingituseks.

Välja on kuulutatud üks 1000 euro suurune stipendium põhiõppe üliõpilastele ja üks 3000 euro suurune stipendium doktoriõppe üliõpilastele.

Stipendiumile saavad kandideerida TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava põhiõppe üliõpilased (alates 3. aastast) ning farmakoloogia eriala arstiharidusega doktorandid (alates 3. aastast).

Stipendiumi taotlemiseks tuleb üliõpilasel esitada TÜ Sihtasutusele elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab CV, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks, õppejõu soovitust).

Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja õppeedukust ning aktiivust teadustöödes ja/või ühiskondlikult.

Taotluse esitamise tähtaeg on 1. november 2016

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)