2016. aasta Puhk-Mörneri stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2016. aasta Puhk-Mörneri stipendium

2016. aasta Puhk-Mörneri stipendiumi pälvis Kerli Kraus, TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna 2. aasta magistrant.

Välja on kuulutatud kaks 1000 euro suurust stipendiumit.

Stipendiumile on oodatud kandideerima TÜ ajaloo ja arheoloogia instituudi ajaloo eriala ja õigusteaduskonna magistri- ja doktoriõppe üliõpilased. Eelistatud on üliõpilased, kelle uurimistöö on seotud õigusajalooga.

Kandideerimiseks tuleb TÜ sihtasutusele esitada:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus (taotlus sisaldab ka õppejõu soovitust - vajalik lisada soovitaja nimi ja e-posti aadress, kuhu läheb automaatkiri lingiga, mille kaudu õppejõud saab soovituskirja üles laadida);

  • ülevaade kavandatavast või käimasolevast uurimistööst (kuni 2 lk). Võib kirjeldada ka taotluse vastavas punktis.
Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus, erialane ja ühiskondlik tegevus.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. mai 2016.

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)

Konkursi tulemused tehakse teatavaks hiljemalt juuni alguses