2016. aasta Tartu Raefondi stipendiumid — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2016. aasta Tartu Raefondi stipendiumid

2016. aastal pälvisid Tartu Raefondi stipendiumid suurusega 640 eurot järgmised üliõpilased:
Minna Mari Lett, meditsiiniteaduste valdkonna 4. aasta üliõpilane;
Hendrik Rummel, meditsiiniteaduste valdkonna 4. aasta üliõpilane;
Katre Sai, sotsiaalteaduste valdkonna 2. aasta magistrant;
Meril Mägi, sotsiaalteaduste valdkonna 3. aasta üliõpilane;
Kerttu Palginõmm, humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna 4. aasta doktorant;
Elis Rodendau, humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna 2. aasta magistrant;
Ove Korjus, loodus- ja täppisteaduste valdkonna 1. aasta doktorant;
Elmo Libek, loodus- ja täppisteaduste valdkonna 2. aasta magisrant;
Ruta Veigure, loodus- ja täppisteaduste valdkonna doktoriõppe välisüliõpilane;
Iryna Krepchuk, sotsiaalteaduste valdkonna bakalaureusetaseme välisüliõpilane.

Tartu Raefondi preemia suurusega 2900 eurot pälvis TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna materjaliteaduse õppekava 4. aasta doktorant Maido Merisalu.

Välja on kuulutatud kümme 640 euro suurust stipendiumi

Kandideerida saavad Tartust pärit (aluseks sissekirjutus rahvastikuregistri järgi) edukad (õppetaseme kaalutud keskmine hinne üle positiivsete tulemuste vähemalt 4,0) Tartu Ülikooli üliõpilased kõigil õppetasemetel. Stipendiumi saab taotleda alates kolmandast semestrist (bakalaureusetaseme üliõpilaste puhul).

Taotlemiseks on vaja täita elektrooniline stipendiumitaotlus (taotlusvorm sisaldab ka ülevaadet taotleja erialasest ja teaduslikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja juhendava õppejõu soovitust).

Taotluste tähtaeg on 1. november 2016.

Välja on kuulutatud 3000 eurot Raefondi preemiateks TÜ õppejõududele ja töötajatele

Stipendium on mõeldud TÜ õppejõudude, üliõpilaste ja töötajate tunnustamiseks Tartu linna ajalugu, haldust, infrastruktuuri ja huve käsitlevate silmapaistvate teadus-, õppe- ja arendustöö tulemuste eest, samuti samasuunalise teadus- ja õppetegevuse arendamise eest.

Kandidaate võivad esitada teaduskonnad, instituudid, teadusasutused, ülikooli asutused jm. üksused, taotleda võib ka isik ise. Esildistes ja taotlustes tuleb selgelt lahti kirjutada kellele ja missuguste teenete eest stipendiumit taotletakse.

Esildised ja taotlused esitada TÜ Sihtasutusele vabavormilistena e-posti, siseposti teel või postiga aadressil Ülikooli 18 hiljemalt 1. novembriks 2016.

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)