2016. aasta Valda ja Bernard Õuna mälestusstipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2016. aasta Valda ja Bernard Õuna mälestusstipendium

2016. aasta Valda ja Bernard Õuna mälestusfondi stipendiumi suurusega 5 000 eurot pälvis TÜ meditsiiniteaduste valdkonna 3. aasta doktorant Anne-Mari Anton Willmore.

Välja on kuulutatud üks 5000 euro suurune stipendium.

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli üliõpilased (sh magistrandid ja doktorandid), kelle teadustöö on seotud biomeditsiini valdkonnaga ning kelle biomeditsiinialased teadustööd on jooksval aastal avaldatud või avaldamiseks esitatud.

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada Tartu Ülikooli sihtasutuse juhatusele väljakuulutatud tähtajaks:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus sihtasutuse kodulehel;

  • ülevaade jooksval aastal avaldatud või avaldamiseks esitatud teadustööst ja põhjendus, kuidas see seondub biomeditsiini valdkonnaga (kuni 2 lk, võib lisada ka taotluse vastavasse lahtrisse);

  • juhendava õppejõu soovitus (elektroonilise taotluse osa - vajalik lisada vaid soovitaja e-maili aadress ning pärast taotluse esitamist läheb vastavale aadressile automaatkiri palvega üles laadida soovituskiri);

  • muud taotleja poolt vajalikuks peetavad dokumendid.
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. juuni 2016

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852, 56 571 221 (Katrin Pärn)

Stipendium antakse üle oktoobris 2016.