2016. aasta Võõrkeelse väitekirja eestikeelse resümee stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2016. aasta Võõrkeelse väitekirja eestikeelse resümee stipendium

Stipendiaadid 2016. aasta kevadsemestril:

Diana Eerma, TÜ sotsiaalteaduste valdkond (500 eurot) link väitekirjale
Kaia Kask, TÜ sotsiaalteaduste valdkond (500 eurot) link väitekirjale
Kristi Praakle, EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut (500 eurot) link väitekirjale
Kadri Aavik, TLÜ ühiskonnateaduste instituut (500 eurot) link väitekirjale
Liisa Lang, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkond (500 eurot) link väitekirjale
Renate Rutiku, TÜ sotsiaalteaduste valdkond (500 eurot) link väitekirjale
Mario Öeren, TTÜ keemiainstituut (500 eurot) link väitekirjale
Berit Tein, EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituut (500 eurot) link väitekirjale
Risto Ilves, EMÜ tehnikainstituut (500 eurot) link väitekirjale
Priit Põllumäe, EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituut (500 eurot) link väitekirjale
Sirje Kupp-Sazonov, TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkond (500 eurot) link väitekirjale

Taotleda saavad kõikide Eestis viimase kahe aasta jooksul kaitstud võõrkeelsete väitekirjade autorid oma väitekirja eestikeelse resümeega (vt. statuudist, missugustele kriteeriumitele peab resümee vastama).

Stipendiumifondi suurus on 7164 eurot. Ühe stipendiumi suurus on minimaalselt 500 eurot. Stipendiumite arvu ja suuruse otsustab komisjon.

Taotlejal tuleb sihtasutuse juhatusele esitada elektrooniline stipendiumitaotlus, millele tuleb lisada:

a) resümee (väitekirja resümee, muutmata kujul);

b) link väitekirja veebiaadressile (lisada taotlusvormi faili);

c) diplomi koopia või tõend kaitsmise kohta (va TÜ lõpetanud üliõpilastel).

Taotluses võib jätta täitmata lahtrid 5 ja 10. Samuti ei ole tarvis lisada soovituskirja (soovitaja e-posti aadressi lahtrisse võib lisada enda e-posti aadressi ning e-mailile saabuvat automaatkirja võib ignoreerida). Kuna hinnatakse resümeed, mitte edasist tegevust, ei pea ka stipendiumi kasutamise eesmärki ning eelarvet (lahtrid 7 ja 8) detailselt lahti kirjutama.

Taotluste esitamise tähtaeg on 7. märts 2016

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)