2017. aasta Edith Reimani stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2017. aasta Edith Reimani stipendium

indla vappVälja kuulutatakse üks 1 500 euro suurune stipendium. Stipendiumi rahastab Korporatsioon Indla.

Stipendiumi eesmärk on motiveerida ühiskondlikult aktiivseid Eesti avalik-õiguslike ülikoolide magistritaseme naisüliõpilasi siduma oma sotsiaal- või humanitaarvaldkonna teadustööd järgmiste väärtustega ning neid oma ühiskondliku tegevuse kaudu Eestis edendama: demokraatia, õiglus, vabadus, õigusriiklus ja majanduslik õitseng.

Stipendiumile saavad kandideerida sotsiaal- ja humanitaarvaldkonna magistritaseme naisüliõpilased, kelle teadustöö vastab stipendiumi eesmärgile.

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada sihtasutusele väljakuulutatud tähtajaks:
• elektrooniline stipendiumitaotlus sihtasutuse kodulehel (taotlus sisaldab ka õppejõu soovitust);
väljavõte õpitulemustest koos keskmise hinde näitamisega (va Tartu Ülikooli üliõpilased);
ülevaade seni tehtud ja kavandatavast teadustööst ning töö haakuvusest stipendiumi eesmärkides nimetatuga (kuni 1500 tähemärki). Omal valikul võib lisada ühiskondliku tegevusega seonduvaid materjale ja avaldatud publikatsioone.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2017.


Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)

Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Konkursi tulemused tehakse teatavaks hiljemalt 10. juuniks.