2017. aasta Erich Rannu perekonna stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2017. aasta Erich Rannu perekonna stipendium

2017. aasta Erich Rannu perekonna stipendiumi pälvisid Ott Salmar, TÜ sotsiaalteaduste valdkonna ettevõtluse ja tehnoloogia juhtimise õppekava 1. aasta magistrant (4400 eurot)
ja Ermo Tikk, TÜ sotsiaalteaduste valdkonna majandusteaduse õppekava 2. aasta magistrant (3600 eurot).

Stipendiumi eesmärk on edendada majandusteaduste alaseid õpinguid Tartu Ülikoolis, innustades üliõpilasi rakendama oma oskusi ja teadmisi eetilises majanduslikus tegevuses Eestis.


Stipendiumifondi suurus on 8000 eurot. Stipendiumite arvu ja suuruse otsustab komisjon.

Stipendiumile saavad kandideerida majanduserialade kõigi tasemete eesti rahvusest üliõpilased, samuti võivad kandideerida edukad arvutiteaduse instituudi üliõpilased, kes õpivad lisaks majandusteadust.

Kandideerimiseks tuleb taotlejal esitada TÜ sihtasutusele:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus;

  • lühiessee (kuni 2 lk), mis selgitab tema arusaamist praegusest Eesti majanduslikust olukorrast ja arengu võimalustest, kirjeldab eetika tähtsust Eesti majanduslikus arengus ning väljendab, kuidas kandidaat ise aitab kaasa ja toetab enda nägemust Eesti majanduslikust arengust peale oma studiumi lõpetamist. Essee optimaalne pikkus on üks lehekülg ja mitte ületada kaks lehekülge. Essee tuleks lisada taotlusele pdf failina.
NB! Taotluste esitamise tähtaega on pikendatud 7. mai 2017 südaööni!

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Pärn)

Konkursi tulemused tehakse teatavaks hiljemalt 10. juuniks.