2017. aasta Gerda Spohri stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2017. aasta Gerda Spohri stipendium

2017. aasta Gerda Spohri stipendiumi pälvis Kristi Uudeberg, TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna füüsika õppekava 4. aasta doktorant.

Stipendiumi kirjeldus:

Stipendium on loodud Gerda Spohr’i testamendi alusel eesmärgiga toetada keskkonnakaitsega seonduvat füüsikat õppivate Tartu Ülikooli kraadiõppurite õppe- ja teadustööd.

Stipendiumi suurus:

Üks 1000 euro suurune stipendium

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad taotlusi esitada TÜ füüsika instituudi magistrandid ja doktorandid, kelle õppe- või teadustöö on seotud keskkonnakaitsega. Stipendiumi saaja peab olema Eesti Vabariigi kodanik.

Stipendiumi määramisel võetakse aluseks magistrandi/doktorandi õppeedukus, erialane ja ühiskondlik tegevus.

Kandideerimiseks esita:

Elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust).

Taotlemise tähtaeg:

1. oktoober 2017 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Detsembri alguses toimuval TÜ sihtasutuse sügissemestri stipendiaatide vastuvõtul. Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.

Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Linno)