2017. aasta Hea Tahte Fondi stipendium õpetajakoolituse üliõpilastele — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2017. aasta Hea Tahte Fondi stipendium õpetajakoolituse üliõpilastele

2017. aasta Hea Tahte Fondi stipendiumi õpetajakoolituse üliõpilastele pälvis Jaanika Orav, huvijuht-loovtegevuse õpetaja õppekava 4. aasta üliõpilane.

Kandideerimise nõuded:

Taotleda saavad Tartu Ülikooli kõikidel õpetajakoolituse õppekavadel täiskoormusel õppivad majanduslikku abi vajavad üliõpilased.

Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja õppeedukust (õppetaseme kaalutud keskmine hinne üle positiivsete tulemuste peaks olema vähemalt 4) ja majanduslikku olukorda.

Stipendiumi suurus:

Üks 1350 euro suurune stipendium

Kandideerimiseks esita:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust);
  • andmed perekonna suuruse ja koosseisu kohta;
  • bakalaureusetaseme esmakursuslastel gümnaasiumi hinnetelehe koopia.

Lisadokumendid tuleb lisada elektroonilisele taotlusele.

Taotlemise tähtaeg:

1. november 2017 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Detsembri alguses toimuval TÜ sihtasutuse sügissemestri stipendiaatide vastuvõtul. Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.

Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Linno)