2017. aasta Karl ja Erika Inno stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2017. aasta Karl ja Erika Inno stipendium

2017. aasta Karl ja Erika Inno stipendiumi pälvis Mariel Aim, TÜ sotsiaalteaduste valdkonna ettevõtluse ja tehnoloogiajuhtimise õppekava 2. aasta magistrant.

Stipendiumi kirjeldus:

Karl ja Erika Inno stipendiumifondi eesmärgiks on jäädvustada Tartu Ülikooli endise majandusõppejõu mälestust toetades majandusteaduste alaseid õpinguid Tartu Ülikoolis ja soodustades ühistegevuse arengut.

Stipendiumi suurus:

Üks 1300 euro suurune stipendium

Kandideerimise nõuded:

Kandideerima on oodatud majandusteaduskonna bakalureuse- ja magistritaseme üliõpilased, kelle kitsam eriala on seotud rahanduse, panganduse või arvestusega. Eelistatud on üliõpilased, kelle uurimistöö teema on seotud ühistegevuse ja selle arendamisega.

Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppe- ja erialaline edukus, ühiskondlik tegevus ja majanduslik olukord.

Kandideerimiseks esita:

Elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust. Viimase aasta bakalaureustel ja magistrantidel tuleb lisada ka ülevaade uurimistööst).

Taotlemise tähtaeg:

1. november 2017 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Detsembri alguses toimuval TÜ sihtasutuse sügissemestri stipendiaatide vastuvõtul. Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.

Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 56 571 221 (Katrin Linno)