2017. aasta Riigi Kinnisvara AS stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2017. aasta Riigi Kinnisvara AS stipendium

2017. aasta kevadsemestril ei osutunud Tartu Ülikooli kandidaadid Riigi Kinnisvara AS stipendiumile valituks.

Stipendium on loodud aitamaks kaasa üliõpilaste õppimismotivatsioonile ja akadeemilise personali järelkasvule.

Taotleja uurimistöö teema peab olema seotud järgmiste valdkondadega: teadmispõhine ehitus, hoonete keskkonnamõju, sisekliima ja tööviljakus, hoone ja linn ning töökeskkonna haldamine.

Stipendiumifondi suurus on 9000 eurot. Magistriõppe üliõpilaste stipendiumi suurus 1818 eurot ning  doktoriõppe üliõpilaste stipendiumi suurus on 2727 eurot. Stipendiumite arvu otsustab komisjon.

RKAS stipendium magistriõppe üliõpilastele

Stipendiumi suurus on 1818 eurot. Stipendiumite arvu otsustab komisjon.

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli magistriõppe üliõpilased, kes vastavad alljärgnevatele eeldustele:
a. uurimistöö teema on seotud järgmiste valdkondadega: teadmispõhine ehitus, hoonete keskkonnamõju, sisekliima ja tööviljakus, hoone ja linn ning töökeskkonna haldamine;
b. kahe viimase semestri kaalutud keskmine hinne vähemalt 3,5 viie punkti skaalal;
c. soov omandada valitud erialal ülikooliharidus ja teha koostööd RKASiga;
d. aktiivne eluhoiak ja soov pühenduda uuritava valdkonna edasi arendamisele.

Üliõpilane võib tulla välja ka mõne muu ideega, mis ei ole loetelus, kuid on seotud RKASi tegevustega.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb üliõpilasel esitada TÜ sihtasutuse juhatusele:

  • elektrooniline taotlus TÜ sihtasutuse kodulehe kaudu sihtasutus.ut.ee (sisaldab andmeid taotleja kohta, curriculum vitae, ülevaadet ühiskondlikust- ja teadustööst, õppejõu soovitust ja stipendiumi kasutamise eelarvet);

  • isiklik avaldus, kus muuhulgas tuleb tuua välja: 1) lõputöö teema ja selle aktuaalsus/uudsus; 2) millist lisaväärtust annab lõputöö Eesti ehitus- või kinnisvarasektorile; 3) põhjus, miks peaks hindamiskomisjon just selle taotluse kasuks otsustama; 4) kas üliõpilane on saanud või taotleb samal õppeastmel ka teisi stipendiume;

  • õppejõu, praktika või lõputöö juhendaja soovitus (elektroonilise taotluse osa);

  • teadustöö kirjeldus koos probleemipüstituse, võimalike hüpoteeside ja viidetega kasutatava kirjanduse allikatele, töö juhendaja/kaasjuhendaja nimed ning töö plaanitav valmimise tähtaeg (pdf-dokumendina).
Taotluse esitamise tähtaeg on 1. mai 2017

___________________________________________________________________________________________________________________

RKAS stipendium doktoriõppe üliõpilastele

Stipendiumi suurus on 2727 eurot. Stipendiumite arvu otsustab komisjon.

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli doktoriõppe üliõpilased, kes vastavad alljärgnevatele eeldustele:
a. uurimistöö teema on seotud järgmiste valdkondadega: teadmispõhine ehitus, hoonete keskkonnamõju, sisekliima ja tööviljakus, hoone ja linn ning töökeskkonna haldamine;
b. kahe viimase semestri kaalutud keskmine hinne vähemalt 3,5 viie punkti skaalal;
c. soov omandada valitud erialal ülikooliharidus ja teha koostööd RKASiga;
d. aktiivne eluhoiak ja soov pühenduda uuritava valdkonna edasi arendamisele.

Üliõpilane võib tulla välja ka mõne muu ideega, mis ei ole loetelus, kuid on seotud RKASi tegevustega.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb üliõpilasel esitada TÜ sihtasutuse juhatusele:

  • elektrooniline taotlus sihtasutuse kodulehe kaudu sihtasutus.ut.ee (sisaldab andmeid taotleja kohta, curriculum vitae, ülevaadet ühiskondlikust- ja teadustööst, õppejõu soovitust ja stipendiumi kasutamise eelarvet);

  • isiklik avaldus, kus muuhulgas tuleb tuua välja: 1) lõputöö teema ja selle aktuaalsus/uudsus; 2) millist lisaväärtust annab lõputöö Eesti ehitus- või kinnisvarasektorile; 3) põhjus, miks peaks hindamiskomisjon just selle taotluse kasuks otsustama; 4) kas üliõpilane on saanud või taotleb samal õppeastmel ka teisi stipendiume;

  • juhendaja soovitus (elektroonilise taotluse osa);

  • teadustöö kirjeldus koos probleemipüstituse ja hüpoteesidega, töö juhendaja/kaasjuhendaja nimed ning töö plaanitav valmimise tähtaeg (pdf failina).
Taotluse esitamise tähtaeg on 1. mai 2017

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852, 56 571 221 (Katrin Pärn)