2018. aasta Edith Reimani stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2018. aasta Edith Reimani stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Stipendiumi eesmärk on motiveerida ühiskondlikult aktiivseid Eesti avalik-õiguslike ülikoolide magistritaseme naisüliõpilasi siduma oma sotsiaal- või humanitaarvaldkonna teadustööd järgmiste väärtustega ning neid oma ühiskondliku tegevuse kaudu Eestis edendama: demokraatia, õiglus, vabadus, õigusriiklus ja majanduslik õitseng.

Stipendiumite arv ja suurus:

Üks 1 500 euro suurune stipendium. Stipendiumi rahastab Korporatsioon Indla.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad kandideerida sotsiaal- ja humanitaarvaldkonna magistritaseme naisüliõpilased, kelle teadustöö vastab stipendiumi eesmärgile.

Stipendiaadi valimisel arvestatakse taotleja erialalist edukust ning teadustöö teema seotust stipendiumi eesmärkidega. Võrdsete kandidaatide korral eelistatakse ühiskondlikult aktiivsemat tudengit.

Kandideerimiseks esita:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust);
  • väljavõte õpitulemustest koos keskmise hinde näitamisega (va Tartu Ülikooli üliõpilased);
  • ülevaade seni tehtud ja kavandatavast teadustööst ning töö haakuvusest stipendiumi eesmärkides nimetatuga (kuni 1500 tähemärki). Omal valikul võib lisada ühiskondliku tegevusega seonduvaid materjale ja avaldatud publikatsioone.

Taotlemise tähtaeg:

1. aprill 2018

Stipendium antakse üle:

Juuni keskel toimuval TÜ Sihtasutuse kevadsemestri stipendiaatide vastuvõtul.
Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.


Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker)