2018. aasta Kehakultuuriteaduskonna stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2018. aasta Kehakultuuriteaduskonna stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Stipendiumi eesmärk on tunnustada kehalise kasvatuse ja spordi erialal kaitstud magistritööde põhjal koostatud ning avaldatud või avaldamiseks vastu võetud teaduspublikatsioonide autoreid, kelle magistritööde põhjal teaduspublikatsioon on koostatud.

Stipendiumite arv ja suurus:

Üks stipendium suurusega 500 eurot. Stipendiumi rahastajad on Martin ja Kerli Mooses.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi kehalise kasvatuse ja spordi ning füsioteraapia õppekaval magistritöö kaitsnud isikud, kelle magistritöö põhjal koostatud teaduspublikatsioon on kaitsmisele järgneva 12 kuu jooksul avaldatud või avaldamiseks vastu võetud rahvusvaheliselt tunnustatud teadusajakirjas, mis vastab Eesti Teadusinfosüsteemi publikatsioonide klassifikaatoris tasemele 1.1. ning kelle magistritöö kaitsmisest ei ole möödunud enam kui 12 kuud.

Kandideerimiseks esita:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust);
  • avaldatud või avaldamiseks vastu võetud publikatsiooni originaaltekst koos teadusajakirja kinnitusega töö vastuvõtmise kohta;
  • Eesti keeles ülevaade avaldatud või avaldamiseks esitatud teadustööst (kuni 2 lk.);
  • magistritööd juhendanud õppejõu või olulise panuse artikli kirjutamisse andnud uurimisgrupi liikme soovitus (taotlusvormi osana);
  • muud taotleja poolt vajalikuks peetavad dokumendid.

Taotlemise tähtaeg:

5. juuni 2018

Stipendium antakse üle:

Juuni keskel toimuval TÜ Sihtasutuse kevadsemestri stipendiaatide vastuvõtul.
Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.


Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker)