2020. aasta professor Ülo Leppiku stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2020. aasta professor Ülo Leppiku stipendium

2020. aasta professor Ülo Leppiku stipendiumile taotlusi ei laekunud ning stipendium jäi välja andmata Järgmine konkurss avaneb 1. oktoobril 2021. 

Stipendiumi kirjeldus:

Fondi asutaja Dr. Ülo E. Leppik on Minnesota ülikooli professor, neuroloog. Stipendiumifondi eesmärk on toetada närvihaiguste (eriti epilapsia-alast) alast uurimistööd Tartu Ülikoolis.

Stipendiumi suurus:

Üks 3000 euro suurune stipendium

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumi saavad taotleda Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna arst-residendid ja doktorandid neuroloogia-alase uurimistöö toetuseks.

Stipendiumi määramisel arvestakse taotleja erialalist ja akadeemilist edukust ning stipendiumi kasutamise eesmärki.

Kandideerimiseks esita:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust);
  • ülevaade uurimistööst  ja põhjendus, et see vastab stipendiumi eesmärgile (piisab ka elektroonses taotluses vastavasse lahtrisse sisestatud ülevaatest);
  • muud taotleja poolt vajalikuks peetavad dokumendid.

Taotlemise tähtaeg:

1. november 2020 (k.a)

Stipendium antakse üle:

3. detsembril toimuval TÜ sihtasutuse sügissemestri stipendiaatide vastuvõtul. Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.

Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 5554 0773 (Triin Vakker)