2021./2022. aasta Ernst Jaaksoni mälestusfondi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2021./2022. aasta Ernst Jaaksoni mälestusfondi stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Stipendiumi eesmärk on toetada välismaal kraadiõppes õpinguid või teadusuuringuid jätkavaid eesti rahvusest doktorante, teadureid ja õppejõude, et kasvatada tugev akadeemiline järelkasv Tartu Ülikooli teadlaskonnale.

Stipendiumite arv ja suurus:

Üks 20 000 euro suurune stipendium.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad kandideerida välismaal kraadiõppes õpinguid või teadusuuringuid jätkavad eesti päritolu doktorandid, teadurid ja õppejõud. Stipendiumi saaja peab olema Tartu Ülikooli doktorant või doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastane Tartu Ülikooli teadur või õppejõud ja tema uurimistöö peab kuuluma valdkonna poolt sihtasutusele esitatud prioriteetsesse teadusvaldkonda.

Sel aastal on valdkondade poolt esitatud teadusprioriteedid alljärgnevad:
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond:

  • "Humanitaarteadused"

Loodus- ja täppisteaduste valdkond:

  • "Loodus- ja täppisteadused"

Meditsiiniteaduste valdkond

  • "Meditsiiniteadused ja sport"

Sotsiaalteaduste valdkond:

  • "Sotsiaalteadused"

Kandideerimiseks esita:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab: andmeid taotleja kohta; ülevaadet hariduskäigust ja erialasest tegevusest; ülevaadet ühiskondlikust tegevusest; teadustöö kokkuvõtet – ülevaadet kavandatavast uurimistööst ning põhjendus, et see vastab stipendiumi eesmärgile; täielikku kulutuste eelarvet välisriigi ülikooli või teadusasutuse juures (k.a reisikulud), kaasfinantseerimise allikaid ja toetussummade suurusi; kahe õppejõu soovitust, seejuures peaks üks soovitaja olema Tartu Ülikooli vastava teaduskonna/instituudi direktor/juhataja (elektroonilise taotluse osa – soovituskirju ei pea eraldi lisama, tuleb märkida vaid soovitajate e-posti aadressid ning pärast taotluse esitamist läheb sisestatud aadressidele automaatkiri lingiga, kuhu õppejõud saab soovituskirja üles laadida);
  • vastuvõtva ülikooli või teadusasutuse kinnitus õppima asumise või teadustööga tegelemise kohta.

Taotlemise tähtaeg:

1. veebruar 2022 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.