2021. aasta Eduard ja Eero Raigi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2021. aasta Eduard ja Eero Raigi stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Eduard ja Eero Raigi stipendiumi eesmärk on Tartu Ülikoolis õigus- ja majandusteadust õppivate eesti päritolu üliõpilaste toetamine.

Stipendiumite arv ja suurus:

Kaks 1500 euro suurust stipendiumi.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumi saaja peab olema Tartu Ülikooli tasemeõppe üliõpilane, magistrant või doktorant. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus, erialane ja ühiskondlik tegevus.

Kandideerimiseks esita:

  • Elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust).
  • õppekorralduse spetsialistilt tõend õppetulemuste kohta (sh kaalutud keskmine hinne)

Taotlemise tähtaeg:

1. november 2021(k.a)

Stipendium antakse üle:

Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.