2021. aasta Igor ja Kristy Ilinsky stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2021. aasta Igor ja Kristy Ilinsky stipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Stipendiumi eesmärk on toetada noori Eesti neurolooge/neurokirurge, kes tahavad õppida ja täiendada oma oskusi liigutushäirete, eriti düskineesiate kaasaegsete (ja arenevate) ravimeetodite valdkonnas ning saada süvateadmisi nende aluseks olevatest teaduse põhimõtetest. Stipendiumi rahastavad Igor Ilinsky ja Heli-Kristy Kultas-Ilinsky.

Stipendiumite arv ja suurus:

Üks 23 750 euro suurune stipendium.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumi saavad taotleda kuni 35-aastased Eesti kodanikud. Taotlejad peavad olema meditsiiniteaduste õppekava lõpetajad, kes on läbimas või läbinud praktika ja/või residentuuri programmid neuroloogia, neurokirurgia või neuroradioloogia valdkonnas, kellel on kõrgel tasemel akadeemilisi saavutusi ning kellel on huvi kaasaegsete ravi ja diagnoosimise protseduuride, näiteks aju süvastimulatsiooni, aju piltdiagnostika, funktsionaalse magnetresonantsi jms, ning ka uute arenevate meetodite ja teaduse vastu. Stipendiumi saavad taotleda ka hiljutised meditsiiniteaduste õppekava lõpetajad, kes on huvitatud teadustöö tegemisest neuroteaduste valdkonnas, ning noored doktorantuuri lõpetajad, kui neil on soov oma teadmisi ja oskusi kliinilises keskkonnas rakendada.

Taotlejad peavad valima kliinilise ja/või akadeemilise teadusprogrammi Euroopa ja Põhja-Ameerika meditsiinihariduse tippkeskuses ning peavad osutuma valituks. Kandidaadid peavad suutma oma valikut põhjendada ning esitama argumente, mis näitavad koolitusprogrammi vastavust stipendiumi eesmärkidega.

Kandideerimiseks esita:

    • stipendiumi taotlus (sihtasutuse elektroonilisel vormil);
    • ülevaade taotleja teadusuuringute kogemusest ja huvidest ning põhjendus, kuidas see stipendiumi eesmärgiga seotud on (kuni 2 lehekülge eesti ja inglise keeles);
    • kinnituskiri vastuvõtvalt asutuselt;
    • soovituskiri juhendajalt;
    • muud dokumendid, mille lisamist taotleja vajalikuks peab, näiteks avaldatud kirjatööd, konverentsi ettekanded jms.
NB! Kuna stipendiumitaotlusi hindab rahvusvaheline komisjon, palume taotlus esitada inglise keeles.


Taotlemise tähtaeg:

1. november 2021 (k.a)