2021. aasta Karl ja Erika Inno stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2021. aasta Karl ja Erika Inno stipendium

2021. aasta Karl ja Erika Inno stipendiumi pälvis Adriana Talving, TÜ sotsiaalteaduste valdkonna majandusteaduse õppekava 2. aasta üliõpilane.

Stipendiumi kirjeldus:

Karl ja Erika Inno stipendiumifondi eesmärgiks on jäädvustada Tartu Ülikooli endise majandusõppejõu mälestust toetades majandusteaduste alaseid õpinguid Tartu Ülikoolis ja soodustades ühistegevuse arengut.

Stipendiumi suurus:

Kaks 1500 euro suurust stipendiumi

Kandideerimise nõuded:

Kandideerima on oodatud majandusteaduskonna bakalaureuse- ja magistritaseme üliõpilased, kelle kitsam eriala on seotud rahanduse, panganduse või arvestusega. Eelistatud on üliõpilased, kelle uurimistöö teema on seotud ühistegevuse ja selle arendamisega.

Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppe- ja erialaline edukus, ühiskondlik tegevus ja majanduslik olukord.

Kandideerimiseks esita:

  • Elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust. Viimase aasta bakalaureustel ja magistrantidel tuleb lisada ka ülevaade uurimistööst);
  • õppekorralduse spetsialistilt tõend õppetulemuste kohta (sh kaalutud keskmine hinne).

Taotlemise tähtaeg:

1. november 2021 (k.a)

Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.