2021. aasta Lev Vassiljevi mälestusstipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2021. aasta Lev Vassiljevi mälestusstipendium

Kandideerimise nõuded: 

Stipendiumi eesmärgiks on populariseerida kartograafia-alaseid õpinguid, uurimis- ja teadustööd. Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli magistri- ja doktoriõppe üliõpilased, kes on spetsialiseerunud kartograafia valdkonnale.

Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja õppe-edukust, erialalist edukust, motivatsiooni edasiõppimiseks ja tulevikuplaane omandatud teadmiste rakendamisel Eestis.

Stipendiumi suurus:

Ühe stipendiumi suuruseks on 1 000 eurot.

Kandideerimiseks esita:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks, ülevaadet erialasest tegevusest ja õppejõu soovitust);
  • õppekorralduse spetsialistilt tõend õppetulemuste kohta (sh kaalutud keskmine hinne).

Taotlemise tähtaeg:

1. november 2021 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.