2021. aasta Peeter Põllu stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2021. aasta Peeter Põllu stipendium

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad kandideerida kõigi Eesti avalik-õiguslike kõrgkoolide õpetajakoolituse üliõpilased alates kaheksandast õppesemestrist integreeritud õppekava puhul ja teisest semestrist magistri- ja doktoriõppes.

Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja õppetulemusi, teadusliku uurimistöö tulemuslikkust ja osalemist pedagoogika alases arendustegevuses.

Stipendiumi suurus:

Üks 2000 euro suurune stipendium

Kandideerimiseks esita:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust);
  • õppekorralduse spetsialistilt tõend õppetulemuste kohta (sh kaalutud keskmine hinne)
  • ülevaade pedagoogika-alasest arendustegevusest (saab lisada taotlusele).

Taotlemise tähtaeg:

1. oktoober 2021 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Stipendium antakse üle Peeter Põllu päeval. Stipendiaadil palutakse üleandmisel teha ka 10-minutiline ettekanne/esinemine. Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.

Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi