2021. aasta perekond von Tschishevsky mälestusstipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2021. aasta perekond von Tschishevsky mälestusstipendium

Stipendiumi kirjeldus:

Stipendium on mõeldud Tartu Ülikooli Pärnu kolledži edukate üliõpilaste toetamiseks nende õppe- ja teadustöös nii Eesti kui ka teistes maailma ülikoolides. Stipendiumifondi asutas oma abikaasa mälestuseks pr. Nadia Walter-Tschisevsky.

Stipendiumite arv ja suurus:

Kuni kolm 1000 euro suurust stipendiumit.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli Pärnu kolledži kõikide erialade Eesti kodakondsusega üliõpilased alates 3. semestrist.

Stipendiumi määramisel võetakse arvesse stipendiaadi õppeedukust, erialalist edukust ning ühiskondlikku tegevust.

Kandideerimiseks esita:

Elektrooniline stipendiumitaotlus(sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust).

Taotlemise tähtaeg:

5. aprill 2021

Stipendium antakse üle:

Juuni keskel toimuval TÜ Sihtasutuse kevadsemestri stipendiaatide vastuvõtul.
Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.


Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker)