2021. aasta professor Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse toetamise fondi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2021. aasta professor Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse toetamise fondi stipendium

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumile on oodatud kandideerimajooksval aastal teadusajakirja suunatud või seal avaldatud, samuti arstiteaduskonna teaduskonverentsil esitatud mikrobioloogia ja infektsioonhaiguste alase teadustöö autorid. Stipendiumi taotleja peab olema Tartu Ülikooli arstiteaduskonna üliõpilane, magistrant või doktorant, kes on antud aastal andnud olulise panuse meditsiinilise mikrobioloogiaga seotud teadustöösse.

Stipendiumi suurus:

Üks 500 euro suurune stipendium

Kandideerimiseks esita:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus (taotlusvorm sisaldab ka ülevaadet taotleja erialasest jateaduslikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust);
  • taotluse aluseks oleva artikli kokkuvõte või konverentsil esitatava teadustöö teesid (lisada stipendiumitaotlusele).

Taotlemise tähtaeg:

1. oktoober 2021 (k.a)

Stipendium antakse üle:

Oktoobris toimuvatel arstiteaduskonna aastapäevale pühendatud sündmuste raames. Stipendiumi väljamakse toimub pärast lepingu sõlmimist.

Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi