Vikipeedia artiklikonkursiga arendatakse eesti õiguskeelt — Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tagasi

Selle aasta 20. augustini kestva konkursiga soovitakse kasvatada õigusteemaliste artiklite hulka eestikeelses Vikipeedias ja muuta õigusmõistete selgitused hõlpsamini kättesaadavaks. „Emakeelse õigusteadusliku terminivara arendamine on rahvusülikooli õigusteaduskonna jaoks väga oluline ülesanne,” rõhutas TÜ õigusteaduskonna direktor Peep Pruks. “Lisaks aga annab vikiartikli kirjutamine tudengitele väärt kogemuse, millest võib sügavama huvi ja pühendumuse korral jõuda näiteks pikema käsitluseni õigusajakirja Juridica veergudel.”

„Meil on väga hea meel, et inglise keele pealetungi ajal on rahvusülikool võtnud vedada Miljon+ projekti. Seadusetegu ja kohtupidamine käivad Eestis ikka eesti keeles ja omakeelse õigusterminoloogia vaba kättesaadavus veebientsüklopeedias on väga tähtis,” selgitas konkursi olulisust Eesti advokatuuri esimees Hannes Vallikivi.

Notarite koja esimees Merle Saar-Johanson täiendas: „Juriidilised terminid vajavad senisest selgemat ja üheselt mõistetavamat lahtikirjutust. Igapäevases praktikas näevad notarid, kui sageli jäävad õiguslikud terminid inimestele arusaamatuks ning ka sellest tulenevaid negatiivseid tagajärgi. Seetõttu oleme oma töös eriti põhjalikud selliste terminite selgitamisel. Mugavam ligipääs korrektsele terminoloogiale ja selgitustele annaks inimestele võimaluse langetada informeeritud otsuseid ning vältida eksitusi.“

Parimate vikiartiklite kirjutajaid premeeritakse 1600-eurosest preemiafondist rahaliste auhindadega, mille panevad välja Eesti advokatuur ja Notarite koda. Konkursi hindamiskomisjoni kuuluvad esindajad Tartu ülikooli õigusteaduskonnast, Notarite kojast, Eesti advokatuurist ja Tartu ülikooli sihtasutusest. Arvesse võetakse nii artiklite kvaliteeti kui ka teema keerukust ja olulisust.

Täpsem info konkursil osalemise kohta on leitav siit.

Vikipeedia konkurss „Eesti õigus“ on üks etapp Tartu ülikooli laiemast projektist Miljon+, mille eesmärk on katta eestikeelses Vikipeedias kõik teemavaldkonnad põhjalike ja kvaliteetsete artiklitega. Miljon+ on kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks.

Lisainfo: Sirli Zupping, Miljon+ projektijuht, 5615 5993, sirli.zupping@ut.ee