Mart Noorma — Tartu Ülikooli Sihtasutus

Sündinud:
28. märtsil 1973

Haridus:
2000-2005 Helsingi Tehnikaülikool, tehnikateaduste magistri- ja doktoriõpingud
1991-2000 Tartu Ülikool, füüsika bakalaureuseõpingud
1979-1991 Tartu 3. Keskkool

Teenistuskäik:
2013-2015 vanemteadur, kosmosetehnoloogia osakonna juhataja, Tartu Observatoorium
2009-2015 õppeprodekaan, Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskond
2008-2015 optilise metroloogia dotsent, Tartu Ülikool
2008-2015 õppimise ja õpetamise arenduskeskuse juhataja, Tartu Ülikool
2006-2008 eksperimentaalfüüsika ja tehnoloogia instituudi erakorraline teadur, Tartu Ülikool
2005-2006 külalisteadur, National Institute of Standards and Technology (NIST)
2000-2005 täitnud erinevaid ametikohti Helsingi Tehnikaülikoolis: assistent, teadur, projektijuht

Õppetöö ja juhendamine:
Tartu Ülikoolis läbiviidud kursused
LOFY.01.082, LOFY.01.042 Kvaliteedijuhtimine
LOFY.01.043 Kvaliteedijuhtimine II
LOFY.01.098 Projekti- ja kvaliteedijuhtimine
LOFY.01.046 Militaar- ja sisekaitsetehnoloogiad
LOFY.01.078 Kosmosetehnoloogia projekt
LOFY.01.047 Kosmose- ja militaartehnoloogia seminar
LOFY.01.044 Kosmosetehnoloogia
LOFY.00.003, LOKT.00.018, LOMR.00.100, LOOM.00.022 Eesti keele suulise ja kirjaliku väljenduse õpetus (avaliku esinemise teema)
LO00.00.001 Kuidas Tartu ülikoolis edukas olla?

Juhendanud 6 doktoritööd, 17 magistritööd, arvukalt bakalaureusetöid.
Hetkel juhendamisel 3 doktoranti.

Teadustegevuse põhisuunad:
Nanosatelliitide tehnoloogia
Füüsikalised mõõtmismeetodid

Ühiskondlik ja teadusorganisatsiooniline tegevus:
2015- ... Tartu Kutsehariduskeskuse nõunike kogu liige
2015- ... TÜ sihtasutuse nõukogu liige
2014- ... Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu nõukogu liige
2013- ... Eesti kosmoseasjade nõukogu liige
2013- ... SA Teaduskeskus Ahhaa nõukogu liige
2012- ... Eesti teaduspoliitika komisjoni liige
2012- … Reaalteadust populariseeriva saate „Rakett 69“ kohtunik
2012- ... Tartu Ülikooli muuseumid, teadusnõukogu liige
2010- ... Tartu Ülikooli füüsika instituut, teadusnõukogu liige
2010- ... Tartu Observatoorium, teadusnõukogu liige
2010- ... Tartu Ülikool, Euroopa Kolledž, nõukogu liige
2009-2015 International Consortium for Educational Development (ICED), nõukogu liige
2009-2015 Tartu Ülikooli õppekomisjoni liige
2008-2015 Eesti Tudengisatelliidi Programmi juhendamine
2008-2013 Huvikool HuviTERA, kosmoseklubi Estronaudid juhendaja
2002- ... SA Eesti Akrediteerimiskeskus, nõukogu liige

Riiklikud autasud:
2013 – Vabariigi Presidendi hariduspreemia
2012 – Eesti teaduse populariseerimise auhind
2012 – Valgetähe V klassi teenetemärk