Stipendiumid — Tartu Ülikooli Sihtasutus

Stipendiumid

NB! Enne taotluse esitamist palume soovitajaga soovituse andmises kokku leppida!
Taotle
2020. aasta Igor ja Kristy Ilinsky stipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada neurolooge, neurokirurge ja neuroteadlasi, kes soovivad täiendada oma oskusi liigutushäirete nüüdisaegsete ravimeetodite valdkonnas ning saada süvateadmisi nende mehhanismidest. 
päeva veel
Algus: 01.05.2020Tähtaeg: 01.11.2020
Taotle
2020. aasta professor Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse toetamise fondi stipendium
Stipendiumile on oodatud kandideerima jooksval aastal teadusajakirja suunatud või seal avaldatud, samuti arstiteaduskonna teaduskonverentsil esitatud mikrobioloogia ja infektsioonhaiguste alase teadustöö autorid.
päeva veel
Algus: 01.09.2020Tähtaeg: 12.10.2020
Taotle
2020. aasta Tartu Raefondi stipendium
Kandideerida saavad Tartust pärit edukad (õppetaseme keskmine hinne vähemalt 4,0) Tartu Ülikooli üliõpilased kõigil õppetasemetel. Stipendiumi määramisel arvestatakse eeskätt õppetöö tulemusi, aga ka tegevust, mis on seotud Tartu linna ja Tartu ülikooliga väljaspool õppetööd. 
päeva veel
Algus: 01.10.2020Tähtaeg: 01.11.2020
Taotle
2020. aasta Tartu Raefondi preemia
Preemia TÜ õppejõule, teadustöötajale või rühmale tunnustamaks Tartu linna ajalugu, haldust, infrastruktuuri ja huve käsitleva teadus-, õppe- või arendustöö tulemuste eest.
päeva veel
Algus: 01.10.2020Tähtaeg: 01.11.2020
Taotle
2020. aasta CWT Estonia (Kaleva Traveli) reisistipendium
Stipendiumi saavad taotleda kõikide teaduskondade magistrandid ja doktorandid oma õppe- ja teadusreiside toetuseks.
päeva veel
Algus: 01.10.2020Tähtaeg: 01.11.2020
Taotle
2020. aasta Hea Tahte Fondi õpetajakoolituse stipendium
Taotleda saavad Tartu Ülikooli kõikidel õpetajakoolituse õppekavadel täiskoormusel õppivad, majanduslikku abi vajavad üliõpilased.
päeva veel
Algus: 01.10.2020Tähtaeg: 01.11.2020
Taotle
2020. aasta Andreas ja Elmerice Traksi stipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada eesti soost üliõpilasi, arst-residente ja teadlasi nende õppimisel või enesetäiendamisel välismaal asuvates õppe- ja teadusasutustes.
päeva veel
Algus: 01.10.2020Tähtaeg: 10.11.2020
Taotle
2020. aasta professor Lembit Allikmetsa stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava põhiõppe üliõpilased (alates 3. aastast). 
päeva veel
Algus: 01.10.2020Tähtaeg: 10.11.2020
Taotle
2020. aasta Heidi-Ingrid Maaroosi stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida TÜ meditsiiniteaduste valdkonna põhiõppe üliõpilased, kes on jooksval aastal esinenud arstiteaduskonna konverentsil ettekandega kliinilise meditsiini valdkonnas.
päeva veel
Algus: 01.10.2020Tähtaeg: 10.11.2020
Taotle
2020. aasta professor Ülo Leppiku stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna arst-residendid ja doktorandid neuroloogia-alase uurimistöö toetuseks.
päeva veel
Algus: 01.10.2020Tähtaeg: 01.11.2020
Taotle
2020. aasta Liisa Kolumbuse stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida TÜ meditsiiniteaduste valdkonna edukad doktoriõppe üliõpilased arstiteaduslike uurimistööde ja õpingute toetamiseks.
päeva veel
Algus: 01.10.2020Tähtaeg: 10.11.2020
Taotle
2020. aasta professor Olevi Kulli mälestusstipendium
Stipendiumit saavad taotleda kõikide Eesti avalik-õiguslike ülikoolide taimede ökofüsioloogia, metsaökoloogia ja ökosüsteemide ökoloogia eriala põhiõppe viimase aasta üliõpilased, magistrandid, doktorandid ja järeldoktorantuuris õppivad noorteadlased.
päeva veel
Algus: 01.10.2020Tähtaeg: 01.11.2020
Taotle
2020. aasta Voldemar Jaanbergi stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistrandid, doktorandid ja doktorikraadi kaitsnud kuni 41-aastased teadurid ja õppejõud.
päeva veel
Algus: 01.10.2020Tähtaeg: 01.11.2020
Taotle
2020. aasta Reet Montoneni mälestusstipendium
Stipendiumi eesmärk on toetada kliinilisele lastepsühholoogiale spetsialiseerumas või spetsialiseerunud edukaid psühholoogia eriala magistrante ja doktorante (õpivad Eesti akrediteeritud kõrgkoolis) nende õppe- ja teadustöös ning praktiseerivaid lastepsühholooge nende erialases enesetäiendamises.
päeva veel
Algus: 01.10.2020Tähtaeg: 01.11.2020
Taotle
2020. aasta Anu Raua stipendium
Stipendium on mõeldud Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna üliõpilastele, kes on silma paistnud ainelise kultuuripärandi uurimise ja kasutamisega.
päeva veel
Algus: 01.10.2020Tähtaeg: 01.11.2020
Taotle
2020. Marju Lepajõe mälestusfondi stipendium
Stipendiumifondi eesmärk on tunnustada ja väärtustada teadus- ja tõlketegevust, mis seostub Marju Lepajõe elutöö jätkamisega.
päeva veel
Algus: 01.10.2020Tähtaeg: 01.11.2020
Taotle
2020. aasta professor Atko-Meeme Viru stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida TÜ alla 40 aastased doktorandid, noorteadlased ja õppejõud, kes tegelevad uurimistööga liikumis- ja sporditeaduste valdkonnas.
päeva veel
Algus: 01.10.2020Tähtaeg: 01.11.2020
Taotle
2020. aasta Fred Kudu stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli kõikide õppekavade ja õppetasemete edukad üliõpilased, kellel on väljapaistvad tulemused kergejõustiku edendamises.
päeva veel
Algus: 01.10.2020Tähtaeg: 10.11.2020
Taotle
2020. aasta Riigi Kinnisvara AS (RKAS) stipendium
Stipendiumile saavad kandideerida magistrandid ja doktorandid, kelle uurimistöö on seotud teadmispõhise ehituse, hoonete keskkonnamõju, sisekliima ja tööviljakuse, hoone ja linna või töökeskkonna haldamisega.
päeva veel
Algus: 01.10.2020Tähtaeg: 01.11.2020
Taotle
2020. aasta Saaremaa tudengistipendium
Stipendiumile on oodatud kandideerima üliõpilased, kes lahendavad oma uurimistöö raames Saaremaa ettevõtte antud probleemi. 
päeva veel
Algus: 20.10.2020Tähtaeg: 20.11.2020