Stipendiumid — Tartu Ülikooli Sihtasutus

Stipendiumid

NB! Enne taotluse esitamist palume soovitajaga soovituse andmises kokku leppida!
Taotle
2023/2024. aasta Neinar Seli stipendium artiklikonkursi “Minu esimene publikatsioon” parimatele autoritele
Stipendumi asutaja on Neinar Seli. Stipendiumiga soovib asutaja tunnustada artiklikonkursi „Minu esimene publikatsioon“ parimaid autoreid, toetades sellega noorte teadushuvi ja aidates kaasa uue teaduspõlvkonna kujunemisele.
päeva veel
Algus: 21.09.2023Tähtaeg: 01.04.2024
Taotle
2024. aasta Tartu Raefondi stipendium
Tartu Raefondi stipendiumiga toetatakse üliõpilaste uurimustöid või esseesid, mis käsitlevad Tartu linna väljakutseid ja/või linnaga seotud arenguid ÜRO kestliku arengu eesmärkide võtmes (https://www.riigikantselei.ee/valitsuse-too-planeerimine-ja-korraldamine/valitsuse-too-toetamine/saastev-areng).  
päeva veel
Algus: 01.11.2023Tähtaeg: 01.04.2024
Taotle
2023/2024. aasta SA Kuressaare Haigla Toetusfondi ja Saaremaa valla stipendium
Stipendiumifondi eesmärk on toetada arstiteaduse integreeritud õppe, residentuuri ja doktoriõppe üliõpilasi, kellel on väljapaistvad tulemused õppe- või teadustöös ning valmisolek siduda oma erialane praktika Kuressaare Haiglaga.
päeva veel
Algus: 14.11.2023Tähtaeg: 10.01.2024