2003.a. Valter Niiluse stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2003.a. Valter Niiluse stipendium

2003. aastal pälvisid Valter Niiluse stipendiumi TÜ filosoofiateaduskonna üliõpilased Tuuli Tuisk ja Pärtel Lippus.

Valter Niiluse stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikoolis läänemeresoome keelte uurimisvaldkonnas õppivaid tudengeid ja kraadiõppureid nende õppe- ja teadustöös ning premeerida selle valdkonnaga tegelevaid teadlasi või teadlaste töörühmi
silmapaistvate tulemuste eest. Stipendiumi saaja võib olla Tartu Ülikooli 2. või vanema kursuse üliõpilane, magistrant või doktorant. Preemia saaja võib olla Tartu Ülikooli magistrant, doktorant, teadlane või läänemeresoome valdkonnaga tegelev teadlaste töörühm. Stipendiumi suurus on 20 000 krooni.

Stipendiumitaotluse leiad sihtasutuse koduleheküljelt stipendiumitaotluse rubriigist.

Taotlused stipendiumitele ja preemiatele tuleb esitada elektrooniliselt Tartu Ülikooli Sihtasutuse kodulehekülje kaudu (elektrooniliselt tuleb saata ka soovitused, vt elektroonilist taotlusvormi) 13. novembriks. Taotluse vormid on saadaval Tartu Ülikooli Sihtasutuse WWW-leheküljel.

Tartu Ülikooli Sihtasutuse stipendiumid ja preemiad antakse üle emakeelse ülikooli aastapäeva ürituste raames.