2004.a. CWT Estonia (Kaleva Traveli) reisistipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2004.a. CWT Estonia (Kaleva Traveli) reisistipendium

2004. aastal pälvisid CWT Estonia reisistipendiumi järgmised üliõpilased:

 • Alar Toom (10 500 krooni), kes soovib koguda materjali doktoritöö jaoks Umea Ülikoolis;

 • Helen Sooväli (10 000 krooni), kes soovib osaleda rahvusvahelisel maastikuökoloogia 2005.a. Euroopa aastakongressil Portugalis;

 • Darja Saveljeva (8 800 krooni),kes soovib 2005.a. osaleda erialakonverentsil Leedus ja Inglismaal;

 • Helle-Mai Pedastsaar (3 000 krooni), kes soovib oma magistritöö materjale koguda Varssavi Ülikooli ja sealses raamatukogus;

 • Marre Karu (6 000 krooni), kes soovib oma doktoritöö raames osaleda Viini Ülikooli vastavas töögrupis;

 • Marten Seppel (8 000 krooni), kes soovib koguda doktoritöö materjale Cambridge Ülikoolis;

 • Valeria Sizemskaja (10 300 krooni), kes soovib osaleda erialasel sümpoosiumil Heidelbergis;

 • Aleksei Lulla (12 600 krooni), kes soovib osaleda erialasel konverentsil Budapestis;

 • Anu Treikelder (12 800 krooni), kes soovib osaleda ettekandega romanistika konverentsil Roskilde Ülikoolis.2002. a.

 • Liina Sillaotsale (6 500 krooni), kes soovib jätkata avaliku halduse eriala magistriõppes Brügge Euroopa Kolledzhis Belgias 2002/2003 õppeaastal;

 • Tuuli Klaasile (5 000 krooni), kes soovib koguda materjale magistritöö jaoks Taani Kuninglikus Raamatukogus Kopenhaagenis ja Roskilde Ülikooli Raamatukogus, töötada Roskilde Ülikooli Ajaloo ja Sotsiaalteooria Instituudis ning konsulteerida sealse keskaja ajalooprofessori Brian Patrick McGuirega. Magistritöö teema on: "Cantenbury Anselmi palvekäsitus";

 • Külli Kingole (4 000 krooni), kes vajas stipendiumi sõidukulude tarbeks 10ndale Euroopa dermatoveneroloogide kongressile Prahas 2002. aasta oktoobris;

 • Anne Reitsakule (2 000 krooni), kes saadud stipendiumiraha kasutab eesmärgiga Taanis õppida sügissemestril ning kompenseerida stipendiumiga sõidukulusid (uurimisteemaks on tõenäosusteooria);

 • Merili Kiviorg´ile (11 500 krooni), kes soovis osaleda ettekandega rahvusvahelisel konverentsil Emory Ülikoolis ning lõpetada teadustöö USA Kongressi raamatukogus (Magistritöö teemaks oli "religiooniõigus individuaalne ja kollektiivne usuvabadus").

 • Jarno Habicht (5000 kr),

 • Lea Pehme (8000 kr).
1. Hermanni reisistipendium on asutatud 1997. aastal AS Hermann Reisid poolt eesmärgiga toetada Tartu Ülikooli magistrante ja doktorante nende õppereisidel. Stipendiumi saajad ja suuruse määrab TÜ valitsuse poolt kinnitatud kolmeliikmeline stipendiumikomisjon, kuhu kuulub ka Hermann Reiside esindaja. Välja antakse stipendiume kokku 90 000 krooni ulatuses.

Stipendiumitaotlus koos ülevaatega erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, juhendava õppejõu soovitus ning väljavõte õpinguraamatust esitatakse Tartu Ülikooli Sihtasutusele väljakuulutatud tähtajaks ja viisil.

Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus, erialane ja ühiskondlik tegevus ja reisi eesmärk.