2004.a. Tartu Ülikooli Raefond — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2004.a. Tartu Ülikooli Raefond

2004. aastal pälvis Tartu Raefondi preemia Tartu Ülikooli Ajaloomuuseumi museoloog Terje Lõbu.

Tartu Raefondi stipendiumi pälvisid järgmised üliõpilased:
  • Bioloogia-geograafiateaduskond - Kersti Jääger
  • Filosoofiateaduskond - Kai Krashevski
  • Sotsiaalteaduskond - Kairi Talves
  • Õigusteaduskond - Pihel Sarv
  • Füüsika-keemiateaduskond - Ljubov Feklistova
  • Haridusteaduskond - Agnes Männik
  • Majandusteaduskond - Kaia Timpmann
Tartu Ülikooli Raefond on asutatud 1997. aastal Tartu Linnavalitsuse poolt eesmärgiga toetada Tartust pärit üliõpilasi ja Tartuga seotud teadus-, õppe- ja arendustööd. Tartu Raefondi stipendiumid ja preemiad makstakse välja igal aastal emakeelse ülikooli aastapäeva ürituste raames. Raefondi kasutamise kohta teeb otsuse iga aasta novembrikuus kuueliikmeline komisjon, kuhu Tartu linnapea ja Tartu Ülikooli rektor nimetavad võrdse arvu esindajaid. Välja antakse 8 stipendiumi suuruses 10 000 krooni, lisaks sellele preemiaid 80 000 krooni ulatuses.

Tartu Raefondi stipendiumid on mõeldud Tartust pärit Tartu Ülikooli üliõpilastele stipendiumiteks eduka õppetegevuse toetuseks.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada Tartu Ülikooli Sihtasutusele taotlus väljakuulutatud tähtajaks ja viisil. Taotlus peab sisaldama andmeid teaduskonna ja õpitava eriala kohta, samuti teavet, mis ajast taotleja elab Tartus. Taotlusele tuleb lisada koopia õpinguraamatust kahe eelmise semestri õppetulemuste kohta. Laekunud taotluste põhjal annavad teaduskondade dekaanid oma arvamuse, mis on aluseks komisjoni otsusele.

Tartu Raefondi preemiad on mõeldud Tartu Ülikooli õppejõudude, üliõpilaste ja töötajate premeerimiseks Tartu linna ajalugu, haldust, infrastruktuuri ja huve käsitlevate silmapaistvate teadus-, õppe- ja arendustöö tulemuste eest, samuti samasuunalise teadus- ja õppetegevuse arendamise eest.

Koos lühikese põhjendusega taotlusele lisatakse 1 eksemplar või koopia uurimusest ning soovitus teaduskonnast või instituudist/osakonnast. Taotlused preemia saamiseks esitatakse Tartu Ülikooli Sihtasutusele väljakuulutatud tähtajaks ja viisil.