2007.a. Perekond von Tschishevsky Mälestusfond — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2007.a. Perekond von Tschishevsky Mälestusfond

2007. aastal pälvisid perekond von Tschishevsky Mälestusfondi stipendiumi Tartu Ülikooli Pärnu Kolledzi üliõpilane Maris Reino (10 000 krooni).