2009.a. Andreas ja Elmerice Traksi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2009.a. Andreas ja Elmerice Traksi stipendium

2009. aasta sügissemestril pälvisid Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumi:
  • arstiteaduskonna arst-resident Eva Roomets (16 000 krooni)
  • arstiteaduskonna doktorant Martin Serg (14 000 krooni)
  • arstiteaduskonna arst-resident Martin Täll (13 000 krooni)
  • arstiteaduskonna doktorant Maksim Zagura (9 000 krooni)
Stipendiumi(de)le saavad kandideerida:
· Tartu Ülikooli arstiteaduskonna doktorandid ja magistrandid;
· Tartu Ülikooli arstiteaduskonna arst-residendid, kusjuures muudel võrdsetel tingimustel on eelistatud teadustööd tegevad ja eakate meditsiiniga tegelevad arst-residendid;
· Tartu Ülikooli majandusteaduskonna, sotsiaalteaduskonna ja õigusteaduskonna magistrandid ja doktorandid, kelle uurimisvaldkonnaks on riiklik-poliitilised teemad.

Konkursi tähtaeg on 1. november

Taotlemiseks tuleb sihtasutusele esitada:
· elektroonne stipendiumi taotlus sihtasutuse kodulehel, mis sisaldab isikuandmeid, ülevaadet taotleja haridus- ja töökäigust ning ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi taotlemiseks, ülevaadet erialasest teadus-tegevusest, juhendaja soovitust (magistrandid, doktorandid) ja stipendiumi kasutamise eelarvet;

* vastuvõtva kõrgkooli või teadusasutuse kinnitus taotleja vastuvõtmise kohta (paberil).