2009.a. Tartu Ülikooli Raefond — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2009.a. Tartu Ülikooli Raefond

2009. aastal pälvisid Tartu Raefondi preemia MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline spordiklubi juhatuse liige Harry Lemberg, TÜ Botaanikaaia direktor Heiki Tamm ja TÜ majandusteaduskonna professor Maaja Vadi.

Tartu Raefondi stipendiumi pälvisid järgmised üliõpilased:

  • Arstiteaduskond - Kirsi Masso

  • Loodus- ja tehnoloogiateaduskond - Marina Grigorova

  • Õigusteaduskond - Triinu Kinkar

  • Filosoofiateaduskond - Mariliis Toomiste

  • Kehakultuuriteaduskond - Helena Liiv

  • Majandusteaduskond - Helen Ots

  • Sotsiaalteaduskond - Helena Sarapuu

  • Usuteaduskond - Ethel Kings

  • Matemaatika-informaatikateaduskond - Laur ToomingVälja on kuulutatud kümme stipendiumi, igale teaduskonnale üks 10 000 krooni suurune stipendium

Kandideerida saavad Tartust pärit (aluseks sissekirjutus rahvastikuregistri järgi) edukat üliõpilased kõigil õppetasemetel.

Taotlemiseks on vaja täita elektrooniline stipendiumitaotlus koos juhendava õppejõu soovitusega sihtasutuse kodulehel rubriigis "Taotle stipendiumi"

Taotluste tähtaeg on 1. november
Välja on kuulutatud 80 000 krooni Raefondi preemiateks

Preemia on mõeldud TÜ õppejõudude, üliõpilaste ja töötajate premeerimiseks Tartu linna ajalugu, haldust, infrastruktuuri ja huve käsitlevate silmapaistvate teadus-, õppe- ja arendustöö tulemuste eest, samuti samasuunalise teadus- ja õppetegevuse arendamise eest.

Preemia kandidaate võivad esitada teaduskonnad, instituudid, teadusasutused, ülikooli asutused jm. üksused. Preemiat võib taotleda ka isik ise. Esildistes ja taotlustes tuleb selgelt lahti kirjutada kellele ja missuguste teenete eest preemiat taotletakse.

Preemia esildised ja taotlused esitada TÜ Sihtasutusele vabavormilistena siseposti teel või postiga aadressil Ülikooli 18 hiljemalt 1. novembriks