2010.a. Eestikeelse terminoloogia sihtstipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2010.a. Eestikeelse terminoloogia sihtstipendium

2010. aasta Eestikeelse terminoloogia sihtstipendiumi pälvisid:
Mare Leino (TLÜ) 15 000 krooni
Priit Kersen (TLÜ) 14 000 krooni
Eva Piirimäe (TÜ) 12 000 krooni
Mare Toom, Jaan Liira (TÜ) 20 000 krooni
Marina Aunapuu (TÜ) 10 000 krooni
Mare Saag (TÜ) 20 000 krooni
Anneli Sepp (TÜ) 14 000 krooni
Kersti Lilleväli (TÜ) 10 000 krooni
Liis Livin (TÜ) 10 000 krooni
Indrek Viil (TÜ) 10 000 krooni

Tartu Ülikooli Sihtasutus koostöös Eesti Terminoloogia Ühinguga kuulutab välja

KONKURSI

eestikeelse terminoloogia sihtstipendiumidele

Stipendiumifondi suurus on 135 000 krooni.

Stipendiumit saavad taotleda kõigi Eesti avalik-õiguslike kõrgkoolide üliõpilased, õppejõud ja teadustöötajad, kelle õppe- või uurimisvaldkond on seotud eestikeelse terminoloogia ja selle arendamisega või kes arendavad eesti terminoloogiat oma mis tahes eriala doktoritöö osana.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:
  • allkirjastatud taotlus konkursil osalemise kohta, milles esitatakse põhjendus stipendiumi taotlemiseks, stipendiumi kasutamise eelarve, uurimistöö teema ja lühikokkuvõte erialasest tegevusest ning isikuandmed;
  • teadustöö lühikokkuvõte (resümee) elektroonselt aadressil: tysiht@ut.ee;
  • üliõpilastel juhendava õppejõu, teistel teaduskonna või teadusasutuse juhi soovitus koos tema kontaktandmetega;
  • muud kandidaadi poolt vajalikuks peetavad materjalid
Dokumendid esitada hiljemalt 1. märtsiks Tartu Ülikooli Sihtasutusele aadressil Ülikooli 18, 50 090 Tartu.

Täpsem info www.ut.ee/sihtasutus, e-post tysiht@ut.ee või telefonidel 737 5852 ja 521 6820.