2010.a. Eugen Püssi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2010.a. Eugen Püssi stipendium

2010. aasta Eugen Püssi stipendiumi pälvis Annika Toomik (10 000 krooni).

Eugen Püssi stipendium määratakse õppe- ja teadustöös edukatele Tartu Ülikooli arstiteaduskonna üliõpilastele. Välja antakse kaks stipendiumi suuruses 10 000 krooni kumbki. Stipendiumile võivad kandideerida kõik arstiteaduskonna üliõpilased (ka kraadiõppurid). Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus ja erialane tegevus.