2010.a. Laste Kliiniliste Uuringute Fond — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2010.a. Laste Kliiniliste Uuringute Fond

2010. aastal pälvis Laste Kliiniliste Uuringute fondi stipendiumi TÜ arstiteaduskonna 4. aasta doktorant Ülle Parm.

Laste Kliiniliste Uuringute Fondi asutas prof. Irja Lutsar 2010.a. osana talle käesoleval aastal määratud riiklikust teadus-preemiast.

Välja on kuulutatud üks 15 000 krooni suurune stipendium. Stipendiumile saavad kandideerida laste kliiniliste uuringutega tegelevad arstiteaduskonna õppejõud, doktorandid ja arst-residendid , oma jooksval aastal avaldatud, ette kantud või avaldamiseks/ettekandmiseks esitatud teadustöödega.

Kandideerimiseks tuleb taotlejal väljakuulutatud tähtajaks esitada:
  • elektrooniline taotlusvorm sihtasutuse kodulehel;
  • õppejõududel ja arst-residentidel vabavormiline taotlus sihtasutusele siseposti kaudu või pdf-failina e-kirja lisas;
  • lühikokkuvõte teadustööst (mitte üle 2 lk.) pdf-failina.
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november

Sihtasutuse e-post tysiht@ut.ee või ruth.kotsar@ut.ee

Info telefonidel 7375852 või 5216820