2011.a. Estraveli reisisihi stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2011.a. Estraveli reisisihi stipendium

2011. aastal pälvisid Estraveli reisisihi stipendiumi järgmised üliõpilased:

  • Pille Davel

  • Riina Roasto

  • Riti Tiimus

  • Holger Nõmm

  • Kristiina Müür

  • Triin Võrno
Välja on kuulutatud kokku 1 970 eurot, stipendiumide arvu ja suuruse määrab stipendiumikonisjon lähtuvalt taotlustest.

Kandideerida saavad kõikide teaduskondade vahetusüliõpilased ja noorteadlased oma õppe- ja teadusreiside toetuseks TÜ partnerülikoolidesse. Kaetakse sõidukulud.

Kandideerimiseks tuleb esitada elektrooniline stipendiumitaotlus koos juhendava õppejõu soovitusega sihtasutuse kodulehel rubriigis "Taotle stipendiumi"

Taotlemise tähtaeg on 1. november