2011.a. Ravimitootjate Liidu stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2011.a. Ravimitootjate Liidu stipendium

2011. aastal pälvis Ravimitootjate Liidu stipendiumi TÜ arstiteaduskonna üld- ja molekulaarpataloogia instituudi teadur Kaupo Teesalu.

TÜ Sihtasutus kuulutab välja konkursi Ravimitootjate Liidu stipendiumile

Välja kuulutatakse üks 1000 euro suurune stipendium.

Stipendiumile on oodatud kandideerima jooksval aastal teadusajakirjas avaldatud või arstiteaduskonna teaduskonverentsil esitatud terviseedenduse ja ravimialase teadus- või uurimistöö autorid (nii üliõpilased kui teadurid)

Taotlusi saab esitada kuni 2. oktoobrini.

Stipendium antakse üle arstiteaduskonna päevade raames toimuval dekaani vastuvõtul

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada sihtasutuse juhatusele hiljemalt 2. oktoobriks 2011.a.

vabavormiline stipendiumitaotlus ja taotluse aluseks oleva artikli kokkuvõte või konverentsil esitatava teadustöö teesid (elektroonselt aadressil tysiht@ut.ee) .

Lisainfo 7 375 852 või 52 16 820 e-post: tysiht@ut.ee