2012.a. Eestikeelse terminoloogia sihtstipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2012.a. Eestikeelse terminoloogia sihtstipendium

2012. aastal pälvisid Eestikeelse terminoloogia sihtstipendiumi:
Kai Rünk (TÜ) 1800 eur
Eva Piirimäe (TÜ) 600 eur
Kats Kivistik (TÜ) 600 eur
Kristel Uiboaed (TÜ) 400 eur
Uno Veismann (TÜ) 800 eur
Astrid Saava (TÜ) 2100 eur
Karin Paulus (EKA) 500 eur
Liisi Šahmatova (TÜ) 1200 eur

Tartu Ülikooli Sihtasutus koostöös Eesti Terminoloogia Ühinguga kuulutab välja

KONKURSI

eestikeelse terminoloogia sihtstipendiumitele

Stipendiumifondi suurus on 8640 eurot.

Stipendiumit saavad taotleda kõigi Eesti avalik-õiguslike kõrgkoolide üliõpilased, õppejõud ja teadustöötajad, kelle õppe- või uurimisvaldkond on seotud eestikeelse terminoloogia ja selle arendamisega või kes arendavad eesti terminoloogiat oma mis tahes eriala doktoritöö osana.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:

  • allkirjastatud taotlus konkursil osalemise kohta, milles esitatakse põhjendus stipendiumi taotlemiseks, stipendiumi kasutamise eelarve, uurimistöö teema ja lühikokkuvõte erialasest tegevusest ning isikuandmed;

  • teadustöö lühikokkuvõte (resümee) elektroonselt aadressil: tysiht@ut.ee;

  • üliõpilastel juhendava õppejõu, teistel teaduskonna või teadusasutuse juhi soovitus koos tema kontaktandmetega;

  • muud kandidaadi poolt vajalikuks peetavad materjalid.
Dokumendid esitada hiljemalt 1. märtsiks Tartu Ülikooli Sihtasutusele aadressil Ülikooli 18, 50 090 Tartu.

Täpsem info www.ut.ee/sihtasutus, e-post tysiht@ut.ee või telefonidel 737 5852 ja 521 6820.