2012.a. Jüri Uluotsa Fond — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2012.a. Jüri Uluotsa Fond

2012. aasta Jüri Uluotsa Fondi stipendiumi pälvis Piret Ehin (1000 eurot), sotsiaal- ja haridusteaduskonna vanemteadur.

Välja on kuulutatud üks 1 000 euro suurune stipendium

Stipendiumi saavad taotleda Tartu Ülikooli doktorandid või doktorikraadi kaitsnud kuni 41.aastased teadurid ja õppejõud, kelle teadustöö on seotud Eesti riiklusega kõige laiemas tähenduses (riigiõiguse, kohaliku omavalitsuse õiguse, riigiteaduste ning riikluse ja õiguse ajaloo alal).

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada sihtasutusele väljakuulutatud tähtpäevaks:

  • vormikohane stipendiumitaotlus (elektrooniline vorm on sihtasutuse kodulehel), mis sisaldab ülevaadet erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, juhendava õppejõu soovitust, planeeritava teadustöö kulutuste eelarvet, kaasfinantseerimise allikaid ja summasid;
  • ülevaade plaanitavast teadus- või uurimistööst;
  • teaduskonna dekaani või instituudi juhataja soovitus;
  • vajadusel vastuvõtva ülikooli või teadusasutuse kinnitus õppima asumise või teadustööga tegelemise kohta.
Lisadokumendid saata elektroonselt aadressil tysiht@ut.ee või sisepostiga.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november