2012.a. Olev ja Talvi Maimetsa stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2012.a. Olev ja Talvi Maimetsa stipendium

2012. aastal pälvis Olev ja Talvi Maimetsa stipendiumi Marko Lõoke, TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonna 4. aasta doktorant.

Välja antakse kaks 1280 euro suurust stipendiumi.

Stipendiumi saavad taotleda Tartu Ülikooli arstiteaduskonna infektsioonhaiguste eriala arst-residendid ning loodus- ja tehnoloogiateaduskonna rakubioloogia eriala magistrandid ja doktorandid.

Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja õppetulemusi (magistrandid, doktorandid), erialalist edukust (arst-residendid), motivatsiooni edasiõppimiseks ja tulevikuplaani omandatud teadmiste rakendamiseks Eestis.

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada Tartu Ülikooli Sihtasutuse juhatusele hiljemalt 1. juuniks 2012.a. elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab CV, ülevaadet taotleja erialalisest tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks, juhendava õppejõu soovitust, stipendiumi kasutamise eelarvet) sihtasutuse kodulehel ja välismaal staźeerimise korral vastuvõtva kõrgkooli või kliiniku kinnitus taotleja vastuvõtmise kohta (elektroonselt pdf-failina sihtasutuse e-posti).

Täpsem info TÜ Sihtasutuse kodulehel www.ut.ee/sihtasutus, e-post: tysiht@ut.ee , tel. 737 5852 ja 521 6820.