2013.a. Edith Reimani stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2013.a. Edith Reimani stipendium

2013. aastal pälvis Edith Reimani stipendiumi TÜ filosoofiateaduskonna magistrant Liisi Veski.

Stipendiumi eesmärgiks on motiveerida ühiskondlikult aktiivseid Eesti avalik-õiguslike ülikoolide magistritaseme naisüliõpilasi siduma oma sotsiaal- või humanitaarvaldkonna teadustööd järgmiste väärtustega ning neid oma ühiskondliku tegevuse kaudu Eestis edendama: demokraatia, õiglus, vabadus, õigusriiklus ja majanduslik õitseng.

Välja kuulutatakse üks 1 500 euro suurune stipendium

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada sihtasutuse juhatusele väljakuulutatud tähtajaks:
• elektrooniline stipendiumitaotlus (sihtasutuse kodulehel);
• väljavõte õpitulemustest koos keskmise hinde näitamisega;
• ülevaade seni tehtud ja kavandatavast teadustööst ning töö haakuvusest stipendiumi eesmärkides nimetatuga (kuni 1500 tähemärki). Omal valikul võib lisada ühiskondliku tegevusega seonduvaid materjale ja avaldatud publikatsioone.

Stipendiumile saavad kandideerida sotsiaal- ja humanitaarvaldkonna magistrandid (naised), kelle teadustöö vastab stipendiumi eesmärgile. Taotlejate hulgast eelistab stipendiumi asutaja sel aastal üliõpilasi, kelle uurimistöö teema seostub identiteedi küsimustega.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. mai.

Elektrooniline taotlusvorm asub sihtasutuse kodulehel rubriigis „Stipendiumid“ ja sisaldab taotleja CV-d, ülevaadet ühiskondlikust ja teadustegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks, juhendava õppejõu soovitust ja stipendiumi kasutamise eelarvet.
Lisadokumendid saab elektroonsele taotlusele lisada.