2013.a. Hea Tahte Fondi stipendium õpetajakoolituse üliõpilasele — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2013.a. Hea Tahte Fondi stipendium õpetajakoolituse üliõpilasele

2014. aastal pälvis Hea Tahte Fondi stipendiumi õpetajakoolituse üliõpilastele sotsiaal- ja haridusteaduskonna üliõpilane Liina Tõru.

Välja on kuulutatud üks 1350 euro suurune stipendium.

Taotleda saavad kõikidel õpetajakoolituse õppekavadel täiskoormusel õppivad majanduslikku abi vajavad üliõpilased, kes vastavad Hea Tahte Fondi statuudi pn. 11 toodud kriteeriumitele (vähekindlustatud, paljulapselisest perest, ühe vanema ja mitme kooliskäiva lapsega perest pärit või vanemliku toeta üliõpilased).

Taotlemiseks tuleb sihtasutusele esitada:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab CV, põhjendust stipendiumi taotlemiseks, juhendava õppejõu soovitust, majandusliku olukorra kirjeldust);

  • andmed perekonna suuruse ja koosseisu kohta;

  • esmakursuslastel gümnaasiumi lõputunnistuse koopia.
Lisadokumendid tuleb lisada elektroonilisele taotlusele.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november.