2013.a. Peeter Põllu stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2013.a. Peeter Põllu stipendium

2013. aastal pälvis Peeter Põllu stipendiumi kasvatusteaduste eriala 2. aasta magistriõppe üliõpilane Raili Allas

Stipendiumi suurus on 1920 eurot.

Stipendiumi saavad taotleda Tartu Ülikooli õpetajakoolituse üliõpilased alates kaheksandast õppesemestrist integreeritud õppekava puhul ja teisest semestrist magistri- ja doktoriõppes.
Stipendiumi määramisel arvestatakse taotleja õppetulemusi, teadusliku uurimistöö tulemuslikkust ja osalemist pedagoogika alases arendustegevuses.

Stipendiumi taotlemise tähtaeg 1. juuni.

Taotlemiseks tuleb esitada Tartu Ülikooli Sihtasutuse juhatusele elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab CV, ülevaadet taotleja erialalisest tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks, juhendava õppejõu soovitust) sihtasutuse kodulehel, ülevaade pedagoogika-alasest arendustegevusest (saab lisada elektroonsele taotlusele) ja ÕIS-i väljavõte koos keskmise hinde äranäitamisega (saab lisada elektroonsele taotlusele).

Stipendium antakse üle uue õppeaasta alguses.