2013.a. Prof Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse tunnustamise stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2013.a. Prof Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse tunnustamise stipendium

2013. aastal pälvis Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse tunnistamise stipendiumi TÜ arstiteaduskonna 1. aasta doktorant Anastasia Pavelkovich.

Välja kuulutatakse üks 500 euro suurune stipendium.

Stipendiumile on oodatud kandideerima jooksval aastal teadusajakirja suunatud või seal avaldatud, samuti arstiteaduskonna teaduskonverentsil esitatud mikrobioloogia ja infektsioonhaiguste alase teadustöö autorid.

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab CV, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks, juhendava õppejõu soovitust) ja taotluse aluseks oleva artikli kokkuvõte või konverentsil esitatava teadustöö teesid (lisada stipendiumitaotlusele).

Taotlusi saab esitada 10. oktoobrini