2013.a. Ravimitootjate Liidu stipendium — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2013.a. Ravimitootjate Liidu stipendium

2013. aastal pälvis Ravimitootjate Liidu stipendiumi TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonna rakubioloogia teadur doktorant Marko Lõoke (1 000 eurot).

Välja kuulutatakse üks 1000 euro suurune stipendium.

Stipendiumile on oodatud kandideerima jooksval aastal teadusajakirjas avaldatud või arstiteaduskonna teaduskonverentsil esitatud terviseedenduse ja ravimialase teadus- või uurimistöö autorid (nii üliõpilased kui teadurid).

Stipendium antakse üle arstiteaduskonna päevade raames toimuval dekaani vastuvõtul.

Stipendiumi taotlejal tuleb esitada elektrooniline stipendiumitaotlus ja taotluse aluseks oleva artikli kokkuvõte või konverentsil esitatava teadustöö teesid (lisada taotlusele).

Taotlusi saab esitada kuni 8. oktoobrini (k.a.).