2013.a. Tartu Ülikooli Raefond — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2013.a. Tartu Ülikooli Raefond

2013. aastal pälvisid Tartu Raefondi preemia TÜ laboratoorse arheoloogia professor Aivar Kriiska ja TÜ meditsiiniajaloo lektor Ken Kalling.

Tartu Raefondi stipendiumi pälvisid järgmised üliõpilased:
 • Eno-Martin Lotman
 • Ingmar Pastak
 • Maarja Pild
 • Triinu Lukas
 • Martin Mooses
 • Lauri Lehtmaa
 • Annika Apuhtin
 • Mihaela Corina Moagher
 • Anna Pečerska
 • Leonardo Daniel Ortega Prudencio
Välja on kuulutatud üheksa stipendiumi, igale teaduskonnale üks 640 euro suurune stipendium

Kandideerida saavad Tartust pärit (aluseks sissekirjutus rahvastikuregistri järgi) edukad (õppetaseme keskmine hinne vähemalt 4,0) üliõpilased kõigil õppetasemetel. Stipendiumi saab taotleda alates kolmandast semestrist.

Taotlemiseks on vaja täita elektrooniline stipendiumitaotlus.

Taotluste tähtaeg on 1. november

Välja on kuulutatud 3 954 eurot Raefondi stipendiumiteks (preemia) TÜ õppejõududele ja töötajatele

Stipendium on mõeldud TÜ õppejõudude, üliõpilaste ja töötajate tunnustamiseks Tartu linna ajalugu, haldust, infrastruktuuri ja huve käsitlevate silmapaistvate teadus-, õppe- ja arendustöö tulemuste eest, samuti samasuunalise teadus- ja õppetegevuse arendamise eest.

Kandidaate võivad esitada teaduskonnad, instituudid, teadusasutused, ülikooli asutused jm. üksused, taotleda võib ka isik ise. Esildistes ja taotlustes tuleb selgelt lahti kirjutada kellele ja missuguste teenete eest stipendiumit taotletakse.

Esildised ja taotlused esitada TÜ Sihtasutusele vabavormilistena siseposti teel või postiga aadressil Ülikooli 18 hiljemalt 1. novembriks
_________________________________________________________________________________________________________

Raefond scholarship for the international students of the University of Tartu

The amount of the scholarship is 640 EUR.

International degree-seeking students studying the curricula of the University of Tartu starting from their 3rd semester can apply for the scholarship. As the scholarship is aimed at students studying in Tartu, students of Viljandi Culture Academy, Pärnu College and Narva College as well as students of Cyber Security, Crossmedia Production and Materials and Processes of Sustainable Energetics are not eligible for the scholarship. When considering the applicants for the scholarship, study results are taken into account, but also extra-curricular activities related to Tartu and the University of Tartu. The applicant’s weighted average grade in the current study level must be at least 4.0.

Applicants must submit the following:

 1. application form;

 2. recommendation letter from faculty or supervisor;
Documents must be submitted to the Tartu University Foundation by 1 November 2013

For further information please contact tysiht@ut.ee

Scholarship is going to be awarded on 3 December 2013 at the reception of the University of Tartu Foundation.