2014. aasta Hea Tahte Fondi stipendium õpetajakoolituse üliõpilastele — Tartu Ülikooli Sihtasutus

2014. aasta Hea Tahte Fondi stipendium õpetajakoolituse üliõpilastele

2014. aastal pälvis Hea Tahte Fondi stipendiumi õpetajakoolituse üliõpilastele sotsiaal- ja haridusteaduskonna magistriõppe üliõpilane Kaie Nõmmik.

Välja on kuulutatud üks 1350 euro suurune stipendium

Taotleda saavad kõikidel õpetajakoolituse õppekavadel täiskoormusel õppivad majanduslikku abi vajavad üliõpilased.

Taotlemiseks tuleb sihtasutusele esitada:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab CV, põhjendust stipendiumi taotlemiseks, juhendava õppejõu soovitust, majandusliku olukorra kirjeldust);

  • andmed perekonna suuruse ja koosseisu kohta;

  • esmakursuslastel gümnaasiumi lõputunnistuse koopia.
Lisadokumendid tuleb lisada elektroonilisele taotlusele.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november 2014

Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 773 (Triin Vakker)